Минималната работна заплата скача на 610 лв. от 1 януари 2020 г.

Размерът ѝ се повишава с 50 лева или с 8,9% в сравнение с настоящата година.
Това реши правителството през декември миналата година.

За повишаването на минималната работна заплата на 610 лв. способстват икономическото развитие, устойчивите темпове на ръст на БВП, увеличаване броя на заетите и отчетеното повишаване на средната работна заплата за страната.

От 1 януари минималната работна часова заплата ще бъде 3,66 лв.

Припомняме, че работодателите заявиха, че не подкрепят предложението за увеличаване на размера на минималната работна заплата (МРЗ) от 560 на 610 лв. от началото на 2020 г.