Данъчната тежест върху българите се увеличава. Това показват данните на Института за пазарна икономика. През 2020 година на българските данъкоплатци ще са нужни 136 дни, за да запълнят хазната като осигурят планираните рекордни приходи от 46,8 млрд. лева.

Тази година денят на т.нар. "данъчна свобода" ще настъпи на 15 май или с 3 дни по-рано от миналата година. Дотогава българите ще работят за запълване на бюджета. Най-много дни ще са необходими за събиране на ДДС, осигуровки и акцизи.

Изследванията на Института за пазарна икономика показват, че работещите са тези, които понасят най-голяма данъчна тежест - те покриват близо 50% от приходите в бюджета, тоест за тях денят на данъчна свобода ще настъпи едва в края на юни, информира БНТ.

През бюджета ще бъдат разпределени 36,9% от заложения брутен вътрешен продукт на страната.