Салдото по консолидираната фискална програма към края на ноември е положително в размер на 2,32 млрд. лева, но на месечна база очакванията са за дефицит от 172,4 млн. лева. Това показва прогнозата на Министерството на финансите, съобщава "Труд".

От институцията посочват, че традиционно планираните разходи се концентрират в последните месеци на годината и спрямо 2016-а няма влошаване на изпълнението на бюджета. В края на годината обаче има разходи, свързани инфраструктурни и инвестиционни проекти, предвид края на строителния сезон. Социалните разходи също се увеличават през есенно-зимния сезон, посочват още от ведомството на Владислав Горанов. Очакваните основни параметри на консолидираната фискална програма към ноември са за приходи от 31,8 млрд. лева (90% от разчета) и разходи за 29,5 млрд. лева, което е 80,4% от годишния разчет.

Вноската, платена към бюджета на ЕС към 30 ноември, е в размер на 816,4 млн. лева. За сравнение към края на октомври приходите в държавната хазна са в размер на 29,1 млрд. лева, тоест 82,3% от годишните разчети. На годишна база има ръст на постъпленията от 2,23 млрд. лева (увеличение от 8,7%). Данъчните постъпления достигат 24,4 млрд. лева, което представлява ръст от 9,7%.

Приходите от преките данъци са 4,3 млрд. лева, а от косвени данъци – 12,2 млрд. лева. Приходите от социални и здравни вноски надхвърлят 6,86 млрд. лева към края на октомври. Разходите по фискалната програма към края на октомври достигат 26,6 млрд. лева (72,5% от планираните). Спрямо миналата година разходите се увеличават с 1,8 млрд. лева, което се обяснява с по-високия размер на социалните и здравните осигуровки, увеличаването на пенсиите и на минималната работна заплата. Фискалният резерв е 12 млрд. лева, от които 11,4 млрд. лева са на депозити в БНБ и банки.