От Националния борд по туризъм изпратиха благодарствено писмо до премиера Бойко Борисов във връзка с отлагането с шест месеца на Наредба Н-18.

"Проведената вчера среща по покана на Министъра на финансите г-н Владислав Горанов с ръководството на НАП беше много конструктивна и даде възможност на туристическия бизнес да представи своите аргументи и съображения", посочват от борда по туризъм.

И добавят, че ще продължат партньорски да си взаимодействат с Министерството на туризма и с всички държавни институции, които имат отношение към формиране на национална туристическа политика, стратегия и съответната законова регламентация за устойчивото развитие на туризма в Република България.

Ето и пълния текст на писмото им: 


На любезното внимание на:
Г-н Бойко Борисов
Министър-председател на
Република България

Копие до:
Г-н Владислав Горанов
Министър на финансите на
Република България

Г-жа Галя Димитрова
Изпълнителен директор
НАП

ОТНОСНО: Отлагане на влизането в сила на Наредба Н-18

Уважаеми г-н Министър-председател,
Бихме искали да се обърнем към Вас от името на всички членове на Националния Борд по Туризъм и да изразим нашата благодарност във връзка с решението Ви за отлагане на влизането в сила на Наредба Н-18 с шест месеца.

Проведената вчера среща по покана на Министъра на финансите г-н Владислав Горанов с ръководството на НАП беше много конструктивна и даде възможност на туристическия бизнес да представи своите аргументи и съображения.

Националният Борд по Туризъм е най-голямата работодателска организация в сектора и представлява обединения интерес на основните инвеститори в областта на туристическата индустрия и свързаните с нея отрасли в икономиката.

Ще продължим партньорски да взаимодействаме с Министерството на туризма и с всички държавни институции, които имат отношение към формиране на национална туристическа политика, стратегия и съответната законова регламентация за устойчивото развитие на туризма в Република България.

С уважение:
Красимир Гергов, Председател на УС на НБТ

д-р Полина Карастоянова, Изп. директор на НБТ