Подготвяният таван на лихвите по бързите кредити ще бъде описан в отделен закон, който ще бъде готов в рамките на седмица, съобщи Йордан Цонев, председател на бюджетната комисия в парламента и един от вносителите на закона.
Според Цонев тази мярка ще предпази от смесване на текстовете, регулиращи бързите кредите с тези, засягащи промените в Закона за потребителския кредит.<br /> <br /> Депутатът от ДПС поясни още, че въпросните бързи кредити не се дават от банките, а от небанкови институции и тяхната лоша репутация не трябва да се смесва с тази на банките.<br /> <br /> Приети бяха и промени в закона за потребителския кредит. Сред тях е и изискването да няма наказателна лихва при предсрочно погасяване на ипотечни кредити след първата една година. <br /> <br /> Друга промяна е въвеждане на пазарни индекси при определянето на референтния лихвен процент - Софибор, Юрибор или Либор. Според червения депутат Румен Гечев това ще даде възможност референтната лихва да бъде прозрачна и определяна на пазарен принцип, а не едностранно от банките.<br /> <br /> Възможност кредитополучателят да има право да избира дали да отговаря за кредита с цялото си имущество или само до размера на обезпечението, е друго изменение, прието от комисията. При този вариант обаче кредитът ще бъде по-скъп. /БЛИЦ<br />