От 1 януари 2009 година влиза измениение в Закона за обществените поръчки, като ценовите оферти ще бъдат отваряни публично. Това заяви на среща с журналисти и кономически специалисти Ивайло Стоянов, главен експерт към Агенцията за обществените поръчки.
На срещата специалистът обобщи седемте етапа по мониторинга на обществените поръчки, като беше направен анализ на проблемите и рисковите фактори в тази сфера. Обществените поръчки и тяхното проследяване се извършва в срок до 10 години, но контролът се оказва на много по-къси етапи. Непознаваемостта на този проблем създава сериозни проблеми, категоричен бе Ивайло Стефанов. Той заяви, че често има лошо планиране, а нормативната уредба е тежка и се изискват сериозни познания от хората, занимаващи се с тази дейност. От тази гледна точка много важно е обучението на хората, занимаващи се с обществените поръчки.
Много често се наблюдават конфликт на интереси, нарушаване на изискванията, неправомерно участие на заинтересовани лица и изтичане на информация. Редовно се прави договор, който се подменя преди сключването му. Понякога липсват процедури за проверка спазването на контракта. Не са рядки и случаите на фалшифициране на писменото споразумение.
За бъдеще при работата на Комисията за обществените поръчки ще се изисква доклад какво е свършено. Броят на членовете на комисията ще се увеличи от 3 на 5 човека, като по този начин се цели улесняване и по-полезна и ефективна работа. / Милан Николов, БЛИЦ