На 21 октомври 2009 година екипът на „Софиягаз” ЕАД присъедини към газоразпределителната мрежа на компанията нови 1,3 километра в столичния квартал Витоша. Така дължината на изградената от Овергаз инфраструктура в страната вече надхвърля 2000 километра. Най-дълга е мрежата в София – 500 километра. Следват я Варна (132 километра), Стара Загора (126 километра), Велико Търново (116), Русе (114), Ямбол (112) и други.
До септември 2009 година Овергаз инвестира нови 7 милиона лева &bdquo;на зелено&rdquo; в изграждането на още 42,356 километра трасе и прилежащите му съоръжения. <br /> <br /> Увеличи се и броят на българските домакинства, които могат да се възползват от предимствата на екологичното и евтино синьо гориво. Около мрежата на Овергаз вече живеят над 240 хиляди български домакинства. <br /> <br /> Екипите на дъщерните газоразпределителни дружества на Овергаз използваха топлите месеци на годината, за да се уверят, че мрежата е в изправност и може да поеме натоварването от високото потребление през зимата. Дейността им бе проверявана периодично и от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране &ndash; всички оценки бяха отлични./БЛИЦ