Комисията за защита на конкуренцията /КЗК/ наложи две глоби от общо 300 000 лв. на "Международен панаир Пловдив" АД заради налагане на нелоялни търговски условия и ценова злоупотреба.
От Комисията съобщиха, че "Международен панаир Пловдив" АД притежава господстващо положение на пазара за предоставяне на услугите “право на изграждане”, “заверка на проект” и “изграждане на изложбени конструкции”.
КЗК установи, че дружеството се е възползвало от монополното си положение при предоставяне на услугата "изграждане на изложбени конструкции”, повишило е цената й само спрямо конкурентните фирми, а е запазило своята пакетна цена за право и изграждане на изложбените конструкции. По този начин "Международен панаир Пловдив" АД лишава останалите участници на пазара от възможност за печалба и елиминира реалната конкуренция.
Проучването показа още, че липсва ясна регламентация на правото на отказ на "Международен панаир Пловдив" АД да сключва договори за изграждане на изложбени конструкции, както и на правото на едностранно изменение на Общите условия и тарифите. Това дава възможност на дружеството да налага нелоялни търговски условия и едностранно да изменя Общите условия, вкл. цени, във вреда на интересите на клиентите на Панаира.

Комисията се е самосезирала всъщност след писмо от посланика на кралство Белгия Филип Беке, сигнал от Филип Суинен - президент на Големия регион и по молба на “Асоциация на фирмите за панаирни и изложбени услуги – България”.
КЗК постанови прекратяване на нарушенията. /БЛИЦ