Известното „Откровение“ на апостол Йоан Богослов, познато още като „Апокалипсис“ е произведение, поставено в каноните на християнската религия. То описва катастрофални събития, свързани с определен „край на времената“.

Но ето какво е любопитно: докато колоритно описва разрухата на света, пророкът странно се връща към чисто икономическите ужаси, които уж един ден трябва да избухнат на нашата планета и да я потопят в бездната на хаоса.

В 17-18-та глави на „Апокалипсиса“ става дума за финансов колапс, когато определен световен Вавилон ще падне и „ще бъде опустошен за един час“, за скръбта на „земните царе, благородници и търговци“ и за радостта на всички останали.

Ето как го описва Йоан: „И земните царе ще плачат и ще жалеят за нея (вавилонската блудница)... И земните търговци ще скърбят и ще тъжат за нея, защото никой вече не купува стоката им“.

Темата за падането на парите и финансовия колапс в тази част е лайтмотивът. Пророкът се връща към нея от време на време, повтаряйки: “Горко, горко ти, Вавилоне, защото за един час загина такова богатство!”

Дори в предишните глави на Апокалипсиса, когато се говори за уж природни бедствия, които очакват планетата ни, се предвижда „градушка с размерите на талант“ да падне на земята.

Любопитно е, че талантът е гръцка златна монета, която е в обръщение по онова време. Тоест, в тази фраза има намек за някакъв финансов катаклизъм. Днес това смело може да се напише като „градушка с размер на долар“.

Изчисленията на Нютон

Най-известният тълкувател на библейските пророчества е може би сър Исак Нютон - същият, който открива закона за всемирното притегляне и поставя основите на целия съвременен математически анализ.

Освен това, ако вярваме на писмата на Нютон, дешифрирането на библейските пророчества, той смята за основното дело на живота си. Резултатите от тези изследвания са представени подробно в книгата му „Преглед на пророчествата на Даниил и Апокалипсиса на св. Йоан“.

В тази работа Нютон обръща внимание и на времето, когато според неговата логика трябва да дойде самият „край на времената“.

В глава 8-ма той дава възможни отправни точки и времева рамка, след която трябва да настъпи предсказаният „край на времената“. Читателят може само да събере тези числата, за да види, че според логиката на Нютон, всичко трябва да се случи в периода от 2015 до 2060 г.

Именно през този период, както пише Нютон, „не веднага, но постепенно“ западната цивилизация, както и цялата християнска църква, напълно ще загубят влиянието си. Дали великият учен е прав или не, ще видим. 

Морска сила ще рухне

Интересен факт: когато „Апокалипсисът“ говори за крах на световния Вавилон, затънал в богатство и лукс, пророк Йоан небрежно споменава, че не всички търговци ще оплакват смъртта на Вавилон, а само „всички кормчии и всички онези, които плават на кораби, и всички корабостроители и всички, които търгуват по море”.

Търговците на земя просто не се споменават нито веднъж и това е странно. Факт е, че истинският древен Вавилон се е намирал на територията на съвременен Ирак и никога не е бил морска сила.

Ясно е обаче, че Вавилон в случая е символ. Но символ на какво? Съдейки по думите на Йоан, става въпрос за това, че главната световна сила в „края на времената“ трябва да бъде някаква морска държава, до която е невъзможно да се стигне по суша. Как да не си спомним тук за Америка?

И днес пред очите ни американският пазар не просто преминава през поредната си криза, а буквално се срива, и то с невероятна скорост. Тук си струва да обърнем внимание на друго интересно съвпадение в думите на Йоан, в които присъства морето: „И един силен ангел взе камък и го хвърли в морето, като каза: с такъв устрем Вавилон ще бъде съборен“.

Между другото, „камък“, saxum на латински, странно напомня за произхода на „коренните“ американци. Саксонците или англосаксонците са едно от самоназванията на английската нация, към която принадлежат и американците. Може би това са просто съвпадения, но в светлината на последните икономически събития изглеждат интересни.

Текстовете на Нострадамус

Подобни предсказания, предвещаващи икономически колапс, могат лесно да бъдат намерени и при други велики пророци.

Трябва само до надникнем в текстовете на Мишел Нострадамус: „Лесно придобитото богатство внезапно ще бъде съборено.

Светът е хвърлен в объркване от трима братя”. Любопитно е, че финансовият колапс на Америка започва с колапса на три големи компании: Fannie Mae, Freddie Mac и Lemon Brothers – не са ли това "тримата братя"?

Нострадамус има и предсказание, в което дори може да се различи името на една от тези компании - виновниците за настоящата криза: „Проповедите от езерото Леман ще предизвикат раздразнение, дните ще се превърнат в седмици, след това в месец, след това в година, тогава всичко ще рухне. Самите власти ще прокълнат своите незначителни закони”.

Нострадамус директно заявява, че всички тези събития ще се случат в определена „крайморска държава“, която ще бъде обсадена от врагове.

Много е лесно да различим намек за Америка в това предсказание, защото самото име на тази страна на френски е в съзвучие с израза a-mer, което буквално означава „на морето“.

Подобни криптограми от Нострадамус се срещат навсякъде. Въпреки това, за да бъдем честни, трябва да кажем, че в пророчествата на Нострадамус, както и в „Апокалипсиса“, се виждат намеци за различни събития - тези пророчества са твърде мрачни и неясни. Така че дали да вярваме в подобни прогнози или не е чисто личен въпрос.

0615-1
0615 -2 - Дешифрирането на библейските пророчества е основно дело в живота на Нютон.

Следете актуалните новини с БЛИЦ и в Telegram. Присъединете се в канала тук