Само за две години пловдивската фирма SCI (Save company international), вече прекръстена на "Сейвуей", отчита над 1 млн. лв. печалба, става ясно от справка в Търговския регистър, цитирана от "Телеграф".
Печалбите на фирмата растат със скоростта на светлината.&nbsp;Ако през 2010-а е била на загуба с 10 000 лв., през 2011 г. тя вече отчита 244 000 лв. п4ечалба. За 2012 г. положителният финансов резултат стига 834 000 лева. За 2013 г. данни в регистъра все още липсват.<br /> <br /> финансовият отчет на компанията показва, че много малко средства са всъщност инвестиране в закупуването на нови активи на компанията. През цялата 2012 г. SCI е закупила офис обзавеждане на стойност 31 000 лв. и други съоръжения за още 25 000 лв. Това са всичките придобити през годините активи. Към края на 2012 година фирмата не е притежавала никакви заеми или сгради.&nbsp;На нейно име от предходната година са били записани транспортни средства за 30 000 лева и машини и оборудване за 20 000 лева. това се равнява на една лека кола и един обзаведен офис под наем. <br /> <br /> През 2012 година тази фирма е успяла да генерира от своите клиенти общ приход от 5,27 млн. лв. от предоставени &quot;услуги&quot;.<br /> <br /> Това е близо 11 пъти повече, отколкото са били декларирани година по-рано, сочи още справката. <br /> <br /> Както стана ясно, фирмата има заповед от Комисията за защита на потребителите да преустанови нелоялната си практика, определена като пирамидални продажби. Заповедта на КЗП обаче се обжалва в съда. Докато излезе съдебното решение фирмата най-безцеремонно продължава да прилага практиката си. Сред инвестиралите там са лекари, адвокати, бизнесмени и директори на държавни структури. Прокуратурата извършва данъчна проверка на компанията. /БЛИЦ<br /> <br />