Цените на природния газ за битови потребители на територията на “Бургасгаз” ЕАД намаляват средно с около 3% от 1 декември. В битовия сектор 1 киловатчас енергия, произведен с природен газ, ще струва 9,9 стотинки, а цената на електрическата енергия за битови потребители е 15,3 стотинки за киловатчас. Ако се отоплявате с газьол, сигурно знаете, че цената му е 20,8 стотинки за киловатчас.
За стопанския сектор 1 киловатчас енергия, произведен с природен газ, ще струва от 7,8 стотинки (минимална тарифа) до 9,4 стотинки (максимална тарифа). Същата единица енергия, произведена с мазут, в който има 3% сяра, струва 6,1 стотинки, а произведен с газьол 0,2% сяра - 20,8 стотинки.
Използването на природния газ формира икономия в размер от 11,4 до 13,0 стотинки за всеки киловатчас в производствата, които заменят газьол 0,2% S със синьо гориво.

Новите цени за разпределение и снабдяване с природен газ на “Бургасгаз” ЕАД запазват конкурентноспособността на природния газ спрямо алтернативните енергоносители, съобщиха от дружеството. /БЛИЦ