От следващата година общините трябва да имат възможност да приемат декларациите за местни данъци и такси по електронен път, като осигурят на гражданите необходимата за това онлайн платформа. Целта ще бъде да се намали административната тежест и да се допускат по-малко грешки, както от страна на служителите, така и от страна на данъкоплатците.
С цел намаляване на административната тежест и подобряване на обслужването до 2017 г. трябва да отпадне необходимостта от изготвяне на удостоверение за пенсиониране или т. нар. УП-2 и УП-3, за периода след 2000 г. Документите ще се издават само сред изричното искане на НОИ, ако трябва да бъдат уточнени липсващи или грешни данни.<br /> <br /> От своя страна пък НАП ще организира информационни кампании, чрез които ще бъдат разяснени електронните услуги предлагани от приходната агенция. /БЛИЦ<br /> &nbsp;