Фискалният съюз трябва да се превърне в икономическа конституция на ЕС, която да бъде подчинена на правила, политики и оптимални институционални практики, които да са насочени към установяване на адекватна комбинация от парична и фискална политика, правила за конкуренция и регулации на финансовите пазари, които да подпомагат единния пазар и да го надграждат.

Това заяви в Брюксел подуправителят на БНБ доц. Петър Чобанов, ръководител на управление „Банково“, при откриването на конференцията на тема „Бъдещето на финансовата интеграция на ЕС: Разширяване на еврозоната и създаване на цифрово евро“, пише Труд бг.

"Свидетели сме на динамични времена, в които опасностите и рисковете се проявяват в редица сфери на стопанския и политическия живот. Точно заради това, днес посланието, което искам да подчертая е „всеобхватен съюз“.

За мен този „всеобхватен съюз“ включва няколко компонента – „политическа и киберсигурност“, „пълноценна дигитализация“, „зелен преход“ и не на последно място – задълбочаване на „фискалната интеграция“ и „фискален съюз“, подчерта по време на форума подуправителят на БНБ и призова участниците да се фокусират върху политическата сигурност и киберсигурността. 

"Войната в Украйна сплоти ЕС в единен политически блок и показа на практика как многото езици могат да бъдат един глас на международната сцена, който да налага европейските ценности за неприкосновеност във всичките ѝ аспекти", заяви доц. Чобанов.

И продължи: "Но всичко това е само един импулс, който трябва да ни подтикне към реална промяна. Заплахите към сигурността на съюза не са само политически, но са и от гледна точка на киберсигурност, която следва да се надгражда посредством пълноценна дигитализация на бизнеса и администрацията, за да се поощрява един устойчив, зелен икономически растеж".

"Днес искам да Ви призова да положим основите на това да говорим за практически решения, за координирана стратегия и заедност, а не за проблеми и фрагментация. Заедността е пътят, по който еврозоната ще се разширява, подпомогната от предимствата, които ще предостави цифровото евро", каза още в речта си подуправителят на БНБ.

"Практическите решения са то да се превърне в авангарден инструмент на паричната политика, да подсили паричния суверенитет и глобалната роля на еврото, да създаде финансово стабилна и иновативна среда за разплащания.

Тази обща рамка на суверенитет и стабилност ще послужи от своя страна като основен градивен елемент за фискален съюз, в който България да може да сподели своя опит на разумност, предвидимост и последователност по отношение на публичните финанси. Опит, който трасира пътя към еврозоната", подчерта доц. Чобанов.

"БНБ е институцията, която има трайна и последователна позиция за приемане на еврото. Трасираме пътя към еврозоната с ежеминутна съвместна работа и координация с ЕЦБ. Затова съм сигурен, че скоро ще станем интегрална част от еврозоната", заяви подуправителят на БНБ.

 

Следете актуалните новини с БЛИЦ и в Telegram. Присъединете се в канала тук