Правителството одобри нов държавен дълг в размер на 7 млрд. и 293 млн. лв. 3 млрд. лв. от тях са стар дълг, който изтича и трябва да се рефинансира.

Трябва да се каже ясно, за да не се спекулира с темата колко е новият държавен дълг. Той е 4 млрд. и 298 млн. лв. Това заяви на брифинг след правителственото заседание премиерът Кирил Петков.

„Дефицитът от 4,1% от БВП е само функция на факта, че инвестиционната програма на правителството ще е много по-голяма в размер на 5.8% от БВП, което дава възможност да я осъществим. Ако тя не се реализира, бюджетът е в излишък“, обясни министър-председателят.

Той отново подчерта, че новият държавен дълг е не 7, а 4 млрд. лв. По думите му той финансира дефицит, който реално отива за допълнителни инвестиции.