Държавната хазна да плаща 80% от заплатата на работниците, ако дейността на фирмата бъде спряна при нова вълна от Covid-19. Това предлагат от ГЕРБ-СДС с внесени в парламента промени в Кодекса за социално осигуряване, пише "Труд".

Според предложените нови текстове ще се счита, че работодателят е в принудителен престой, когато при обявено извънредно положение или при обявена извънредна епидемична обстановка работата на предприятието или на част от него е преустановена със заповед на държавен орган.

В тези случаи работниците и служителите във фирмата да имат право на компенсация от държавната хазна в размер на 80% от брутното си трудово възнаграждение за месеца, предхождащ издаването на заповедта за спиране на работа, предлагат от ГЕРБ-СДС.

Затворените заради пандемия фирми да имат право да получат от държавния бюджет като помощ 25% от оборота си за съпоставим период, предвиждат още новите текстове.

От ГЕРБ-СДС предлагат компенсации и за работниците във фирми, които не са преустановили дейност, но са намалили работното време. Идеята е компенсацията да бъде в размер на 80% от заплатата за намалените часове труд и тя да бъде изплащана, при положение, че фирмата има спад на нетните приходи от продажби поне с 20%.

Предложението предвижда компенсацията за намалено работно време да се изпаща в пълен размер (да покрива 80% от заплатата) за срок от два месеца в рамките на една календарна година.

След това веки месец размерът на компенсацията да намалява с по 5% докато достигне 65% от брутното трудово възнаграждение. Като депутатите предлагат тази помощ да се изплаща без ограничение докато фирмата работи с намалено работно време.

От ГЕРБ-СДС предлагат и държавна подкрепа за фирмите, които заради пандемията или други извънредни обстоятелства изпаднат в затруднено положение. Идеята е право на финансова подкрепа да имат фирми, които поради обективни форсмажорни обстоятелства имат спад на приходите от продажби с 20, 25 или 30 на сто - конкретният процент ще бъде обсъден при гласуване на текстовете в парламента. П

омощта да бъде в размер на 25% от приходите от продажби през съпоставим период, предлагат депутатите. Целта на промените е законът да дава гаранции за помощта, на която могат да разчитат фирми и граждани.