Министърът на транспорта Петър Мутафчиев и генералният директор на Национална компания „Железопътна инфраструктура“ Антон Гинев присъстваха на представянето на идейните проекти за реконструкция и архитектурна визия на централна жп гара в Пловдив, предаде кореспондентът на Агенция БЛИЦ в града. На презентацията бяха заместник-генералният директор на НКЖИ Христо Алексиев, главният архитект на Пловдив Румен Русев, народни представители от Пловдив, професионалната колегия на архитектите в Пловдив, общественици, експерти и медии.
Конкурсът за проект с обект „Обемно-устройствено проучване на Централна жп гара Пловдив“ бе обявен с цел да се намери най-доброто идейно решение за реконструкция, модернизация и развитие на гарата и прилежащите й територии, както и да се определи ориентировъчна стойност на инвестиционния проект. Проектите си за визия за развитие на гарата представиха пет от седемте участвали в конкурса фирми, въпреки че документи за участие в конкурса закупиха 11 фирми и архитектурни студия. На първо място е класиран проекта на „Арконт-А“, Пловдив, който е оценен с 81.70 точки, и спечели награда в размер на 25 000 лева. Реализацията му ще струва 120 милиона евро, обяви арх. Илко Николов.
На второ място е класиран проекта на арх. Веселин Дончев от София, който събра 63.70 точки и ше получи 15 000 лева. На трето място с 62.20 точки остана проекта на арх. Александър Шинолов от Пловдив, който ще бъде награден с 10 000 лева. На четвърто място е класиран проекта на „Никонсулт“ ЕООД, София, с 57.10 т., на пето - „Колорит проект“ ООД, Пловдив, с 51.30 т., на шесто – Архитектурно бюро „Михайлови“ ЕООД, Пловдив, 40.80 т., на седмо - „Архус дизайн“ ООД, София, с 42.00 точки.

Проектите бяха оценявани от експертно жури с председател арх. Хубена Салджиева, представител на Камарата на архитектите в България (КАБ), заместник-председател арх. Петко Прокопиев, представител на Съюза на архитектите в България (САБ), и членове: арх. арх. Васил Шилев от САБ, арх. Весела Дечева от КАБ, арх. Цветанка Илиева, началник отдел „Устройствено планиране – подробни устойствени планове“, община Пловдив, арх. Валентин Маринов, главен архитект район „Централен“, община Пловдив, инж. Красимир Джерахов, член на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, Георги Тодоров, директор дирекция „Концесии“ в Министерство на транспорта, Венета Маркова, държавен експерт в същата дирекция, Теодора Стоянова, заместник-директор дирекция „Правна“ в НКЖИ, Снежана Кусорова, ръководител отдел „Процедури за възлагане на обществени поръчки“ в НКЖИ.
Едно от основните условия бе модернизираната жп гара да отговаря на изискванията за икономичност, енергийна ефективност, комуникативност и пълно обвързване на всички видове транспорт в града.
Реконструкцията ще се извършва съвместно с частен партньор, който ще бъде избран или с конкурс за концесиониране, или чрез отдаване право на строеж срещу обезщетение за НКЖИ. Това са големи проекти, важното е да ги стартираме в мандата на нашето правителство, отговори министър Мутафчиев на въпрос дали са заложени срокове за реализация на проекта за модернизация. Най-общо казано, има няколко подготвителни етапа: технологичен анализ, икономически анализ, теренна подготовка на имотите, визия за проектиране, изработване на работен проект, коментира генералният директор на НКЖИ Антон Гинев.
До края на месеца община София трябва да бъде готова с изготвянето на устройствения план за реконструкция на централна гара – София, съобщи още министър Мутафчиев. Той уточни, че предстои модернизация на всички големи жп гари в страната, развитие на пристанищата и част от летищата. Най-късно до края на май 2009 г. ще бъде завършена реконструкцията на летище Пловдив, смята транспортният министър и добави, че финансирането е осигурено. Възможно е след това държавата да изкупи частния дял, който преди половин година бе придобит от фирма „Алфа финанс инвест“. Предстои да се подпише меморандум между правителството и община Варна за изграждане на нов надморски център, който да свързва пристанище „Изток“ във Варна с централната част на града. Мутафчиев увери, че ведомството му ще продължи да работи за развитие на инфраструктурата в страната на основата на публично-частните партньорства. /БЛИЦ