През 2014 година износът ще е по-голям от вноса - според прогнозите, залегнали в стратегията за развитие на експортната политика на страната. За да може дефицитът по текущата сметка да стане актив, се предвижда брутният вътрешен продукт да расте с около 7 на сто, а износът на стоки и услуги от страната ни да се повишава с близо 18 на сто годишно.
Приоритет ще са високотехнологичните производства, фармацевтичните, химическите и хранителните продукти и потребителските стоки. Очаква се след пет години в страната ни да има към 100 индустриални зони за изграждането и развитието на които всяка година от бюджета ще се отделят по 100 милиона лева. /БНР