Приходите на всичките малко над 300 хил. фирми в страната паднаха с 9% през 2013 г. Приходите на 100-те най-големи компании у нас не правят изключение и през миналата година са се свили с 3%, пише „Стандарт”, като се позовава на данните от класацията "К 100" на най-големите компании в страната.
Почти всяка втора фирма в &quot;К 100&quot; отчита спад на оборота си. Тези резултати все пак са много по-добри от кризисната 2009 г., когато приходите на дружествата от топ 100 се свиха с близо 17%, а 60% от компаниите отчетоха спад в бизнеса си. Лоши резултати се отчитат в енергетиката и в черната металургия, която страда от падащи международни цени, посочват авторите на класацията. <br /> <br /> Но в някои сектори годината е била много добра. Фирмите за търговия със зърно имат ръст на приходите от близо 44%. Компаниите, които са ориентирани към износ, също имат добри резултати. Ръст от 20-30% отчитат машиностроителни предприятия. <br /> <br /> Фармацията, производителите на текстил, както и IT секторът също се представят добре. През 2013 г. обаче 26 компании от топ 100 завършват на загуба, докато през предходната година с отрицателен финансов резултат са били 20 фирми.<br /> <br /> Приходите на топ 100 на най-големите компании са малко над 61 млрд. лв., което е 78% от БВП на страната. Приходите на втората стотица - на фирмите от 101 до 200 място, са 12,3 млрд. лв.<br /> <br /> Първите три места по приходи в класацията са за &quot;ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас&quot;, &quot;Аурубис България&quot; и &quot;ЛУКОЙЛ България&quot;.<br /> <br /> Рентабилността (съотношението на печалбата към приходите) на компаниите през миналата година се подобрява. Средната норма на печалба спрямо общите приходи на 50-те най-рентабилни фирми е 21%, при 16,9% за предходната година. <br /> <br /> В челните места по рентабилност влизат холдинги като БЕХ. Тяхната дейност обаче се изразява в това да управляват дъщерните си компании, от които получават дивиденти. Което определя и високата им норма на печалба./БЛИЦ<br /> <br /> <br />