Клиентите на Овергаз спестиха на атмосферата 254,9 хиляди тона вредни емисии през първите 6 месеца на 2010 година. Над 12,7 хиляди тона по-малко са вредните газове и праховите частици, а над 242 хиляди тона по-малко е въглеродният диоксид - най-разпространеният парников газ.
Количеството спестени вредни и парникови емисии за същия период на миналата година е 209,4 хиляди тона. Най-осезаема промяна в качеството на въздуха има в районите, където домакинствата замениха нафтата, дървата и въглищата с газ и индустрията премина към синьото гориво.<br /> <br /> Клиентите на &bdquo;Овергаз Изток&rdquo; спестиха най-много емисии на атмосферата &ndash; 77,6 хиляди тона, от които 75,5 хиляди тона въглероден диоксид. Газифицираните жители и индустрията в София редуцираха емисиите с 70,1 хиляди тона, следват ги потребителите на компанията в Северна България &ndash; 63,1 хиляди тона, в Западна &ndash; 25,3 и в Южна България &ndash; 18,6 хиляди тона.<br /> <br /> От 2000 година до момента газификацията, извършена от Овергаз, спести над 2,42 милиона тона емисии на атмосферата &ndash; въглероден оксид и диоксид, серни и азотни оксиди, летливи вещества и прах.<br /> <br />