Правителството ще предложи за продажба недовършената сграда на Националната агенция по приходите (НАП) в София. Това е сградата, в която е и печатница "Родина", съсобственост на държавата и на "Издателско-полиграфичен комплекс Родина АД".
Поради липсата на финансов ресурс за довършване на сградата и за въвеждането й в експлоатация, необходимостта за НАП от нея е отпаднала, пише в мотивите за министерското решение.<br /> <br /> Имотът се намира на бул. &quot;Цариградско шосе&quot; 113А. Теренът, в който се намира недостроената административна сграда, е с площ от 15 дка.<br /> <br /> Министерският съвет обяви имота за частна държавна собственост, което дава право на държавата да търгува с него.<br /> <br /> На Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол е възложено да извърши приватизация на имота чрез публичен търг.<br /> <br /> Задължително условие за продажбата е изискването бъдещият купувач да завърши обекта и да го въведе в експлоатация или да го разруши и разчисти терена в срок от една година от сключването на приватизационния договор. <br /> <br /> По време на мандата на предишния кабинет бе направен&nbsp;един опит за продажба на сградата, но кандидат купувачът&nbsp;Ирена Кръстева впоследствие се отказа от сделката.