Експертът по ядрена енергетика проф. Георги Касчиев и адвокат Албена Белянова сезираха прокуратурата по казуса с възобновяването на проекта АЕЦ "Белене", пише News.bg

В подадения сигнал се настоява за всеобхватна проверка на предприетите действия в тази посока от Министерския съвет, Министерството на енергетиката, Националната електрическа компания и Агенцията за ядрено регулиране.

В документа се напомня, че проектът е струвал на българските данъкоплатци около 3.5 милиарда лева до прекратяването му 2012 г. В тази сума не са включени разходите, направени до 1991 г. - става дума за около 1.2 милиарда долара.

Проф. Касчиев и адвокат Белянова призовават да бъдат проверени действията на отговорните институции от 5.06.2018 г. (датата, на която парламентът препоръча на правителството да отмени решението за спиране на проекта) до настоящия момент.

Целта е да се защити националната сигурност, както и публичният финансов интерес, да се предотвратят корупционни действия, наказателни процедури срещу България и имиджови щети за страната ни. Съществува и риск участници в процедурата за избор на стратегически инвеститор да подадат искове.

В сигнала се подчертава, че решението на правителството, с което се отменя прекратяването на проекта, е "нестабилен административен акт, тъй като е обжалвано пред ВАС". Делото е на етап разглеждане по същество, следващото му открито заседание е насрочено за 12.10.2020 г.

При обявяването на процедурата за избор на стратегически инвеститор участниците не са информирани за делото във ВАС.

Самата процедура не представлява конкурс по Закона за енергетиката, нито по Закона за обществените поръчки, нито по Закона за приватизация. До участие в нея са допуснати дружества, предлагащи доставка на оборудване и услуги по финансово структуриране на проекта, въпреки че става дума за миноритарно участие в бъдещата проектна компания, допълват подателите на сигнала.

В документа се напомня позицията на Европейската комисия, че след рестарта през юни 2018 г. става дума за нов инвестиционен проект, за който е нужна съвсем нова нотификация. След като тя бъде подадена, ЕК ще разгледа наред с другите параметри и сеизмичния риск въз основа на новите стандарти за безопасност на АЕЦ. Становището на ЕК беше огласено в отговор на писмо на адвокат Белянова от 6.1.2020 г.