Проучване и добив на нефт и газ АД започна да изплаща брутен дивидент от 0,29 лв. на акция от 10 октомври, съобщи дружеството чрез БФБ – София. Общата брутна сума, която ще бъде разпределена сред акционерите на дружеството за 2016 г., е в размер на 3 546 137,98 лева. Решението за размера на дивидента е взето на Общо събрание на акционерите, проведено на 14 юли 2017 г., съобщава Инвестор бг.

Изплащането на средствата ще се извършва чрез клоновата мрежа на Централна кооперативна банка АД и системата на Централния депозитар. Акционерите, имащи открити клиентски сметки при инвестиционни посредници, ще получат дивидента чрез съответния инвестиционен посредник посредством „Централен депозитар” АД, а за акционери без сметки при инвестиционни посредници – чрез клоновете на Централна кооперативна банка в цялата страна.

Крайният срок за изплащане на дивидента е 14 октомври 2017 г., като след изтичането му в рамките на 5 години всеки акционер може да получи дължимата сума от дружеството в брой или по банков път след отправено писмено искане. 

През първите шест месеца на годината приходите от продажби се понижават с 13,4% до 14,2 млн. лв., показва консолидираният отчет на дружеството към 30 юни. Печалбата от оперативна дейност е в размер на 2,5 млн. лв., като се понижава спрямо 4 млн. лв. година по-рано. Нетната печалба се свива с 32% до 2,5 лв. спрямо 3,7 млн. лв. през същия период на миналата година.

От началото на годината акциите на компанията поевтиняват с 9,52%, а през послендите 12 месеца спадът е с 12,14% при пазарна капитализация в размер на 92,933 млн. лв.