Почти всеки трети българин (29%) лично е работил в друга страна от ЕС или има роднини, които работят или са работили там през последните 5 години. Това показват данни от проучване на агенция „Афис“.

Вие лично или друг член на Вашето домакинство работили ли сте през последните 5 години в страни от Европейския съюз?
Да, един – 18,9%
Да, двама – 6,8%
Да, трима – 1,7%
Да, четирима – 1,3%
Да, повече от четирима – 0,3%
Не – 67,6%

От това следва, че сумарно близо една трета от пълнолетното население временно или за постоянно са се пласирали на широкия европейски трудов пазар, коментират авторите на проучването.

Над половината (53%) от тези, които имат един член на семейството, който е работил в ЕС, възнамеряват да емигрират там за постоянно (27%) или временно (26%). При онези с двама или повече такива близки, намерението да последват примера им се среща още по-често и в по-категорична форма – 61% възнамеряват да емигрират, от които 35% за постоянно.

9% от всички пълнолетни български граждани лично са работили в Европа, но в момента се намират у нас.

Ако хората без роднини, работещи в Европа, сред българския етнос са 71%, сред малцинствата те са само 41% (при помаците), 49% (при ромите) и 54% (при турците). Парадоксално, но „най-европеизираните“ българи на практика са ромите, българомохамеданите и турците.

Членове на българските домакинства, които работят в други страни на ЕС:

Българи – 28,9%
Българи-мюсюлмани (помаци) – 59,5%
Роми – 50,9%
Турци – 45,9%

От горните числа следва, че 33% от 6 милиона пълнолетно население, т.е. 2 милиона души, всъщност живеят в ЕС. Данни на Евростат, които сумират национални статистики за пребиваващите граждани на едни страни-членки в други, сочат, че българите в ЕС са около 900 хиляди; други данни от експертен тип (оценки на нашите посолства в ЕС) вдигат това число над два пъти – до 2.1 милиона.

При какви условия „европеизираните българи“ биха избрали да работят отново в България? Първият фактор е цената на труда.

Според Вас, колко би трябвало да заработва месечно българският емигрант в Европа у нас, за да се върне за постоянно в България?

Поне 1000 лв. – 16,5%
Поне 1500 лв. – 34,1%
Поне 2000 лв. – 28,6%
Поне 2500 лв. – 13,2%
Повече от 3000 лв. – 4,4%
Не би се върнал само заради по-високи доходи – 3,3%

Коментарът е въз основа на данни от национално проучване на общественото мнение, осъществено от Агенция АФИС в периода 22-26 март 2019 г. Интервюирани пряко „лице в лице“ в техните домове са 1010 лица в 101 гнезда, от които: в София – 18,8%; в областните центрове – 34,7%; в другите градове – 20,8%; в селата – 25,7%. Доверителните интервали на отклоненията от регистрираните данни за дяловете над 5% са ± 1,8-2,6%. Данните са представителни за мнението на пълнолетните български граждани