4 дружества с държавно участие се очаква да бъдат пуснати за приватизация през 2015 г. Планът за работа на Агенцията за приватизация през тази година ще бъде обсъден на следващото заседание на Надзорния съвет на ведомството. Шест дружества влизат в списъка на приоритетните проекти, по които АПСК ще работи за осъществяване на приватизационни продажби през 2015 г. Това са "АДИС", "Аудиовидео Орфей", "Българска фондова борса", "БДЖ-Товарни превози", "Международен панаир - Пловдив" и "Овча купел".
Други приватизационни проекти, по които АПСК ще работи през 2015 г., са &quot;НИТИ&quot; ЕАД, гр. Казанлък (100% държавно участие); &quot;Булгарплодекспорт&quot; ООД, гр. София (99% държавно участие); ВМТ &quot;Орбита&quot; АД, гр. София (98,63%); &quot;Военно издателство&quot; ЕООД, гр. София (100%); &quot;Свободна безмитна зона-Бургас&quot; АД, гр. Бургас (19,45% държавно участие); &quot;Русалка&quot; ЕООД, гр. Варна (100%); &quot;Система за агропазарна информация&quot; ЕООД, гр. София (100%); &quot;Сортови семена Елит&quot; ЕАД (100%). В Агенцията за приватизация вече има писма от министъра на финансите Владислав Горанов и от министъра на транспорта Ивайло Московски, които дават своето съгласие за стартиране на приватизационната процедура, съответно на &quot;Българска фондова борса&quot; и на &quot;БДЖ-Товарни превози&quot;, пише &quot;Стандарт&quot;.<br /> <br /> В &quot;АДИС&quot; са съсредоточени много дипломатически имоти. Затова в този случай е въпрос на целесъобразност какъв подход ще се избере при раздържавяването - дали да се продава цялото дружество или обособени части от него. Друго атрактивно дружество от програмата за приватизация е &quot;Овча купел&quot; ЕООД. По отношение на &quot;Международен панаир - Пловдив&quot; АД вече има принципното съгласие на министъра на икономиката Божидар Лукарски да стартира и тази продажба на държавния дял в дружеството, който възлиза на малко над 49%. Преди това обаче трябва да бъде изготвен правен анализ и приватизационна оценка на миноритарния пакет и съответно да се определи неговата цена.<br /> <br /> От дружествата, които са към Министерството на икономиката, ще се приватизира и &quot;НИТИ-Казанлък&quot; ЕАД. От АПСК са готови веднага да стартират процедурата, като избраният метод за продажба ще бъде конкурс, защото кандидатите трябва да преминат процедура за индустриална сигурност, тъй като дружеството е от военнопромишления комплекс. Минималната цена за дружеството ще бъде поне 3,5 млн. лв.<br /> <br /> През тази година агенцията ще осъществява и действия по продажбата на обособени части от търговски дружества и на имоти - частна държавна собственост, предложени от областни управители. След като програмата за приватизация бъде приета от Надзорния съвет на агенцията, тя ще залегне в детайлизиран План за работа на АПСК през 2015 г., който ще бъде изпратен за одобрение от Министерски съвет.<br /> <br /> <strong>Приоритетни проекти за приватизация</strong><br /> <br /> Дружество Държавно участие<br /> <br /> 1. &quot;АДИС&quot; ЕООД, СОФИЯ 100%<br /> 2. &quot;Аудиовидео Орфей&quot; ЕАД, СОФИЯ 100%<br /> 3. &quot;Българска фондова борса - София&quot; АД 50,05%<br /> 4.&quot;БДЖ -Товарни превози&quot; ЕООД, СОФИЯ 100%<br /> 5. &quot;Международен панаир - Пловдив&quot; АД 49,63%<br /> 6. &quot;Овча Купел&quot; ЕООД, СОФИЯ 100%<br />