Райфайзенбанк предостави на клиентите си възможността да внасят пари в брой на специални банкомати с депозитна функция.
<em>Банкоматите от ново поколение позволяват на клиентите, както да теглят пари, така и да правят вноски по своя дебитна и кредитна карта, кредити или сметки, по всяко време на денонощието. С новата услуга клиентите могат да захранват и правят вноски по сметки и карти и на други лица.<br /> <br /> </em>Внасянето на пари в брой на банкоматите с депозитна функция се извършва с дебитна карта или RaiCARD, като клиентът само се идентифицира с ПИН кода на картата. При захранване на кредитни карти, кредити или сметки той трябва да въведе последните 10 цифри на съответната сметка. Ако пари в брой се внасят по картата, с която се извършва операцията, въвеждането на 10-те цифри от номера на сметката не е необходимо.<br /> <br /> Услугата за внасяне на пари в брой на банкомат е предназначена за физически лица и е безплатна. Тя е валидна за внасяне на банкноти от 5 лв., 10 лв., 20 лв., 50 лв. и 100 лв., а вноски могат да се извършват по карти, кредити и сметки в лева, евро, щатски долари, британски лири и швейцарски франкове. След извършване на операцията по внасяне, банкоматът разпечатва разписка, която уведомява клиентите за размера на внесената сума и за номера на сметката, по която е направена вноската. <br /> <br /> Банкомати с депозитна функция са инсталирани на 17 места в страната, като 12 от тях са в столицата. 5 от депозитните банкомати на Райфайзенбанк са разположени във вътрешността на офисите и могат да се ползват само през работно време. <br /> <br /> За клиентите, които правят погасителни вноски по кредити или кредитни карти е важно да знаят, че трябва да внесат сумата на банкомат най-късно един ден преди крайната дата за погашение.<br />