Разсрочване на задълженията към кредиторите на БДЖ е основното, което трябва да се направи, за да бъде стабилизирана железницата, обяви министърът на транспорта Данаил Папазов. Той се срещна с железничари от Горна Оряховица, където представи краткосорчна оздравителна програма за дружеството.
Според изготвения план съкращения на служители няма да има. Намаляването на персонала ще става по естествен път, а на мястото на пенсионирани служители няма да се назначават нови. Папазов заяви, че реформата ще се прави чрез инвестиции, а не чрез съкращения. Сред основните приоритети в програмата е и подобряването на условията на труд за всички служители.<br /> <br /> Министърът обърна внимание и на железопътната инфраструктура. Предвиждат се ремонтни дейности в различни участъци, а след приключването им служителите ще работят при значително по-добри условия.<br /> <br /> &ldquo;Нашата цел е да превърнем железницата в модерна, безопасна, конкурентна и печеливша&rdquo;, каза Данаил Папазов. За да бъде стабилизирано дружеството, първо трябва да се разсрочат задълженията на холдинга към кредиторите. &ldquo;През септември отново ще има среща с тях и заедно с Министерството на финансите ще бъдат обсъдени възможните варианти&rdquo;, подчерта транспортният министър.<br /> &nbsp;