Служебният кабинет одобри допълнителни разходи от централния бюджет към Държавен фонд „Земеделие” - Разплащателна агенция в размер до 70 000 000 лв. за 2021 г. 

Средствата се отпускат за подпомагане на земеделски производители - животновъди, отглеждащи едри и дребни преживни животни и пчелни семейства, и производители на плодове и зеленчуци.

Очаква се финансовата помощ да допринесе за подобряване на ликвидността на земеделците, запазване на дейността им и ограничаване на негативните последици от COVID-19.