Преките чуждестранни инвестиции в България са се свили с над 58% през 2010 г. в сравнение с предишната 2009 година.
Те са били 3.281 млрд. евро през 2009 г., когато финансовата криза беше в апогея си, и са намалели до незначителните 1.359 млрд. евро през 2010 г. Това показват данните на БНБ за платежния баланс, оповестени днес. <br /> <br /> Преките инвестиции, които българският бизнес е направил в чужбина през 2010 г., са достигнали 149.8 млн. евро, което е с 89.6 млн. евро по-малко спрямо предходната година. <br /> <br /> Банковите данни потвърждават тенденцията на увеличение на износа от страната. <br /> <br />