Разходите на фирмите за един час труд са нараснали с 12,7% през първото тримесечие спрямо същия период на миналата година, обявиха от Националния статистически институт. Това е почти колкото беше годишната инфлация към края на март - 12,4%.

Но увеличението на възнагражденията не е еднакво за всички сектори на икономиката. Освен това често на човек се налага да смени работодателя, за да получи увеличение на заплатата. В резултат заплатите на голяма част от хората в страната реално намаляват заради инфлацията.

Най-голямо е увеличението на заплатите в секторите „Хотелиерство и ресторантьорство“ и „Административни и спомагателни дейности“ - с 20,1%. В ресторантите и хотелите заплатите са нараснали защото през миналата година заради пандемията възнагражденията на персонала бяха намалени.

През тази година при отпадане на ограниченията фирмите в сектора трябваше да увеличат заплатите, за да наемат персонал.

На трето място по ръст на възнагражденията е секторът „Финансови и застрахователни дейности“, където заплатите са увеличени с 19,2% за година. С над 15% са нараснали заплатите в секторите „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“, „Професионални дейности и научни изследвания“ и „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“. В държавната администрация обаче ръстът на заплатите е средно с 1,8%.

Увеличението на заплатите в страната е значително, но в някои държави от ЕС то е по-голямо, въпреки че хората там взимат доста по-високи възнаграждения. В Унгария заплатите са нараснали с 22,7% за година, показват данните на Евростат. В Латвия разходите на бизнеса за един час труд са нараснали средно с 12,8%. Увеличението на заплатите в Латвия е с 11,4%, но другите разходи за труд да се увеличили с 18,1%.