Сметната палата извърши одит за съответствие на изпълнението на обществените поръчки, възложени на "Автомагистрали" в периода от 1 януари 2016 до 31 декември 2020 година. Одитът беше възложен на Сметната палата с решение на 45-ото Народно събрание.

Председателят на Палатата Цветан Цветков каза в "Денят започва", че за периода на одита "Автомагистрали" са работили по 14 договори за изпълнение на строително-ремонтни дейности, свързани с укрепване на свлачища, изграждане и доизграждане и модернизиране на участъци от републиканската пътна мрежа.


"4 от тези 14 договори са възложени от АПИ директно, по облекчен ред на "Автомагистрали". Тъй като е преценило, че "Автомагистрали" разполага със собствени ресурси, персонал и строителна техника, с които да извърши сама строително-ремонтните дейности по тези договори",обясни Цветков.

Това по думите му не е нарушение, но на практика се е получило заобикаляне на закона, тъй като към датата на сключване на договори и впоследствие при изпълнение на тези договори "Автомагистрали" не е разполагало с необходимия персонал и с необходимата техника.

И даде пример с един от договорите, който касае магистрала "Хемус" - за да го изпълни, дружеството е трябвало да разполага с 2400 души персонал и строителна техника от 600 единици, 15 производствени бази и два полигона за греди.

"Те не са разполагали с тези ресурси и това е наложило "Автомагистрали" да сключват допълнителни договори с трети страни, които да изпълнят тези ремонтни дейности.

Прави впечатление, че тези договори са сключвани в края на годината и само в рамките на 2-3 дни след това са превеждани значителни по размер авансови средства", коментира Цветков.

Не става въпрос за документна измама. Той уточни, че "Автомагистрали" има право да сключва договори с трети страни, но за наем на техника.

Това, което е установил одитът, е, че те са сключвали договори не само за наем на техника, но тези договори са били придружени с персонала, който обслужва тази техника. Така се получава договор за извършване на строително-ремонтни дейности.