Засилва се тенденцията за разделение в страната по оста София и всички останали градове. Това е основния извод в изследването на „Регионалните профили: показатели за развитие" на Института за пазарна икономика.
Заради икономическата криза и безработицата голяма част от населението в активна възраст предпочита да смени града заради по-добра работа. Според останалите показатели Кюстендил се класира като града с най-нисък интерес за инвестиции, а София, Варна и Бургас са сред предпочитаните градове от инвеститорите.<br /> <br /> Все повече българи предпочитат столицата пред останалите градове, заради по-добрите възможности за работа, сочат данните от изследването на Института за пазарна икономика. <br /> <br /> &bdquo;Единствените области с положителен механичен прираст, тоест повече хора се преселват в тази област, отколкото да я напускат, са София-столица, Варна и Бургас. Дори за Варна и Бургас този механичен прираст по-забележимо се наблюдава от 2007 година насам. <br /> <br /> Областите с най-високи нетни темпове на изселване са Смолян, Ямбол, Видин, Разград, Враца и Сливен. Те се обезлюдяват изключително бързо. В същото време по отношение на естествения прираст там тенденциите са още по-негативни, <br /> <br /> Сред препоръките на института към управляващите за подобряване на средата на живот и бизнеса е осигуряване на по-голяма финансова независимост на общините и увеличаване на правомощията в икономическата и социална политика. /БЛИЦ<br />