Средната заплата намалява, отчита Националната статистика. За третото тримесечие на годината тя е 809 лева – или с процент по-ниска спрямо второто тримесечие.
Най-голямо намаление на заплатата е отчетено в сектор &quot;Финансови и застрахователни дейности&quot;.<br /> <br /> Наред със заплатата, намалява и броят на наетите. В края на септември те са със близо 50 хиляди по-малко, спрямо края на юни. Най-голямо намаление, най-вероятно заради края на лятната сезонна заетост, има в сектор &quot;Хотелиерство и ресторантьорство&quot;.<br /> <br /> По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на септември 2014 г. намаляват с 2.2% спрямо края на юни 2014 г. и достигат 2.25 милиона.<br /> <br /> <br /> <br /> <br />