Повече от 4 години след като Великобритания гласува за излизането си от Европейския съюз (ЕС) и след продължителни преговори Лондон и Брюксел успяха да постигнат споразумение в "последния момент" в края на декември.

Двете страни успяха да си стиснат ръцете за свободна търговия без мита и такси за повечето икономически сектори, след като вече официално Обединеното кралство остава извън единния пазар и митническия съюз на ЕС.


Сега въпросът е колко ще изгуби от една страна съюза с излизането на шестата по големина икономика в света от него, както и какво ще бъде отражението върху британската икономика след разделянето ѝ с Брюксел.

Според експерти макар че постигнатата в края на 2020 година сделка беше определена като "добра" и за двете страни, налице ще бъдат много рискове за бизнеса в резултат на тази раздяла.

От екипа на "Кофас" обясняват, че основно те се крият в изискването стоките, които няма да се облагат и за които няма да има квоти, да бъдат произведени на територията на Обединеното кралство или съответно на ЕС.

Това може да се окаже сериозен проблем за един от икономическите двигатели на Европа - автомобилната индустрия, която до голяма степен разчита на внос на части от Япония и Турция.

Те ще бъдат облагани, ако над 45% от стойността на влаганите в тях материали и компоненти не са местно производство.

"Изключение правят електрически автомобили и батерии, които първоначално ще имат право да задържат до 60% и 70% от чуждестранното съдържание", разясняват от "Кофас".

Споразумението не обхваща достъпа на британските финансови услуги до ЕС. Заради това се смята, че това ще бъде договаряно извън обхвата на търговското споразумение в точно определени равностойни споразумения, подобно на САЩ или Япония.

"Очакваме тази търговска сделка да намали отрицателното въздействие върху дейността във Великобритания в дългосрочен план.

В краткосрочен план икономическата ситуацията ще продължи да бъде обусловена от развитието на пандемията, което представлява шок с несравним мащаб, както във Великобритания, така и в ЕС, особено ако мерките се затегнат още повече", посочва Пламен Димитров, който е управител на "Кофас" за България.

Какво може да бъде отражението върху българската икономика?

От големите икономики в Европа Великобритания е с най-малък дял що се отнася до износа от България. В сравнение с държавите извън съюза, Обединеното кралство е сред големите пазари за експорт с изключение на Турция и Китай.

Според данните на Националния статистически институт (НСИ) за 2019 година страната ни е изнесла стоки и услуги на обща стойност от 1,368 милиарда лева за Обединеното кралство при експорт от 8,625 милиарда лева за Германия, 4,276 милиарда лева за Италия и 2,204 милиарда лева за Франция.

Що се отнася до туристическия сектор, който допреди пандемията допринасяше с около 12% към брутния вътрешен продукт, Великобритания традиционно беше ключов пазар през последните години.

За юли и август месец на 2019 година, които традиционно са най-силните за летния туризъм, у нас с цел почивка са пътували съответно 56 370 и близо 74 000 британци. За същия период от държавите в ЕС повече посетители е имало само от Германия, Полша, както и от Русия и Украйна извън съюза.

От "Кофас" посочват, че основно при износа, както и в туристическия сектор, българската икономика може да се окаже по-сериозно засегната от Брекзит.

"Търговската сделка определено ще повлияе върху износа на български стоки, както и върху сектора на услугите и туризма", обяснява Пламен Димитров.

"Въпреки това страната ни е атрактивна за Великобритания с ниските си данъци, сравнително евтина работна ръка и достъпа до единния европейски пазар, съществуват много възможности за пренасяне на производството тук. Засега не се наблюдават признаци за съществено негативно влияние, а качеството на предлаганите стоки и услуги е ключов фактор за това", добавя той.