Доходност между 3,69% и 8,74% са постигнали различните универсални пенсионни фондове (УПФ), в които задължително се осигуряват всички работещи, родени след началото на 1960 г., показват данни на Комисията за финансов надзор. Оказва се, че парите за старини в частните пенсионни фондове са донесли много добра доходност, на фона на рекордно ниските лихви по левовите депозити на граждани в банките, които вече са под 0,23% за година, пише "Труд".

Доходността на доброволните пенсионни фондове (ДПФ) е в по-широки граници и варира от 2,72% до 9,25%. При ниските държавни пенсии и застаряването на населението в страната заделяне на пари за старини чрез вноски в доброволните фондове през 2019 г. се е оказало много успешна инвестиция.

Резултатите на пенсионните фондове до голяма степен зависят от движението на цените на акциите на международните капиталови пазари, тъй като вложенията в тях имат дял между 19% и 50% при различните компании. През миналата година основният индекс SOFIX на Българската фондова борса се понижи с 4,42%, но повечето борси по света се представиха изключително добре. Щатският индекс Dow Jones през 2019 г. нарасна с 23,74%, германският DAX се увеличи с 25,4%, а френският CAC-40 се повиши с 29%.

Много голям дял от инвестициите на универсалните пенсионни фондове са в държавни ценни книжа (ДЦК) – между 16% и 71% от управляваните от различните компании средства. Но заради отрицателните лихви на Европейската централна банка доходността на тези ДЦК е минимална.


Пенсионните фондове обаче търсят не само висока доходност, но и сигурност на вложенията. Затова инвестициите им са разпределени между по-рискови финансови инструменти като акциите и по-сигурните ДЦК. Значителни средства фондовете са вложили и в корпоративни облигации, които при една от компаниите достигат 27% от управляваните активи. Инвестициите в недвижими имоти и банкови влогове имат минимален дял от активите на фондовете.

Не винаги пенсионните фондове се представят толкова добре, колкото през 2019 г. През предходната 2018 г. повечето универсални пенсионни фондове имаха отрицателна доходност, която достигаше до -6,3%, а само един имаше положителна доходност от 0,07%. Но за дълъг период от време, например за 5 години, доходността на различните УПФ-та е между 10% и 25%.