Цените на дървата за огрев са сходни с миналогодишните. Най-търгуваните широколистни дърва се предлагат за лична употреба на горски склад на цени между 37 и 48 лева за пространствени кубични метъра (пр. куб. м) без ДДС, пише Марица бг.


Иглолистните дърва варират между 24 и 36 лв. без ДДС за различните териториални поделения и се определят от специфичните условия на района, отдалечеността на сечището от населеното място и разходите за добив, съобщиха от Министерството на земеделието, храните и горите.

В сайтовете за обяви обаче цените на дървата за огрев варират от 90 до 105 лв./кубик.

Над 1 милион (пр. куб. м) дърва за огрев са определени за директни продажби на физически лица по списъци от кметства за 2021 г. От тях 365 хил. пр. куб. м са предвидени за продажба като стояща дървесина, а останалото количество от 675 хил. пр. куб. м, като добити от горски склад.

От агроведомството отчитат, че тазгодишното количество е повече от предходната година, с което се гарантира задоволяване търсенето на пазара.  

По данни на държавните горски предприятия, в края на месец август са предоставени чрез директни продажби на физически лица общо 380 хил. пр. куб. м дърва за огрев, с което до момента са задоволени потребностите на 53 460 домакинства. В 12 от общо 162 стопанства на територията на страната, или в 15 общини, дървата се предоставят изцяло от общинските гори.

Продажната цена на добивани от самите лица за собствени нужди дърва е в границите от 5 до 22 лв. за иглолистни дърва без ДДС за пр. куб. м. и от 12 до 28 лв. без ДДС за пространствен кубичен метър за широколистните дърва.

В посочените цени не са включени разходите за транспорт, товарене и разтоварване. Тези дейности се заплащат от купувачите и обикновено се извършват от частни физически или юридически лица, притежаващи собствени транспортни средства, като стойността на предлаганата от тях услуга допълнително оскъпява крайната цена на дървата. 

От Министерството на земеделието обръщат внимание гражданите да се снабдяват само със законно добити дърва за огрев. При закупуването им трябва да се проверява за наличието на маркировка на дървата. Купувачът задължително да изиска и да съхранява оригиналът на превозния билет, с който са доставени.

Дървесина, която не е маркирана, не е придружена с превозен билет или имената и адресът на притежателя й не съответстват на вписаните в билета, подлежи на отнемане, а лицето, което я притежава - на глоба. Достоверността му може да бъде проверена на електронен адрес tickets.iag.bg. При основателни съмнения за нарушение да се подава сигнал на телефон 112.

Дървата за огрев при горските до 48 лв. за кубик, частници искат двойноНовиниИнформация

Търговецът Веселин Камбуров алармира: Има изкуствен дефицит и спекулативни цени на дървесината 

"В България се наблюдава изкуствен дефицит на дървесина, пелетите стигнаха цени от 450 лв. на тон - по-скъпи от целия ЕС.

Дървата за отопление са с пъти завишени от нормалното, даже въобще ги няма. Моля за вашето съдействие, нека не оставяме хората без отопление в този сезон, когато трескаво се запасяват за зимата." За това апелира през Фейсбук търговецът на дървесина Веселин Камбуров, а молбата му е към премиера Стефан Янев и министъра на земеделието проф. Христо Бозуков. 

В поста си Камбуров пише още: "Стига сте свиквали експерти лобисти, които защитават собствените си интереси. Не може човек с 300 лв. пенсия да си купи дърва и пелети за 1000 лв. за отопление през зимата. Даже няма откъде да ги купи.  

От нашето сдружение - от около 50 фирми и предприятия, предлагаме  следните мерки. На първо място, в България има хиляди кубици, които гният и съхнат в отгледани сечи, говорим за сечи, които ще подобрят състоянието на българските гори.

Трябва извънредно държавата, в лицето на МЗХГ, да вземе спешно мерки само от отгледни сечи, които изостават. В България да се премахнат таксите само за местно население, за фабрики, които произвеждат пелети и не правят износ, за да бъдат задоволени хората и местното население, което не може да си купи дърва и пелети.

Наистина положението в бранша е страшно, кубик дъски стигна 450 лв. Държавата има запаси, а и има хиляди кубици в тези сечи, които гният.

Трябва държавническо решение, имаме перфектен, народен човек за министър в МЗХГ - господин Бозуков, оставете го да свърши нужното!", пише още Камбуров.

Търгове за близо 85 млн. лв. през платформата за е-продажба

Общият размер на приходите от проведените електронни търгове за продажба на дървесина достигна 84.148 млн. лв. Това съобщиха от „Информационно обслужване“ АД. Дружеството изгради платформата за е-търговия през април 2016 г.

С нея работят 3 от шестте държавни горски предприятия, които продават дървесина, добита от държавните горски територии.

Това са Югозападното държавно предприятие (ЮЗДП), Северозападното държавно предприятие (СЗДП) и Североизточното държавно предприятие(СИДП).

Те са реализирали близо 10 млн. лв. повече приходи от увеличението на цената следствие на използването на платформата, отчитат от  „Информационно обслужване“ АД. 

„Платформата за електронна търговия на дървесина постигна пълна прозрачност на процеса при провеждане на търговете и елиминира порочната практика кандидатите да постигнат предварителна договорка помежду си“, каза изпълнителният директор на „Информационно обслужване“ АД Ивайло Филипов.

Според него онлайн базираната система засили значително конкуренцията, като позволява на всички регистрирани дървопреработвателни компании от страната да участват в дадено наддаване.

Системата за електронна продажба изцяло дигитализира процеса по продажба на дървесина, като за участие в търговете е необходим единствено квалифициран електронен подпис (КЕП).

Участниците могат да наддават в електронния търг от всяка една точка на земята и по всяко време, което улеснява значително процеса, спестява им време и средства, а документацията е изцяло в електронен формат.

Ефективността на платформата за електронна продажба на дървесина се доказва и от постигнатите резултати при наддаванията.

Най-високото увеличение на цената по време на онлайн търг е с 322 180 лв. над първоначалната определена цена, а най-високият процент на увеличение е близо 99% спрямо началната цена на дървесината.

Често се провеждат търгове, при които стъпките за наддаване са над 100, като най-оспорваният търг е бил със 135 стъпки на наддаване.