"Американската мечта" или възможността за бързо реализиране на материално благополучие, може да е по-близка, отколкото изглежда, пише money.bg.


И тя е постижима не само в САЩ, казват експертите на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие.

Експертите на ОИСР изчислиха колко поколения ще са необходими на деца от семейства с ниски доходи, за да постигнат средния доход в страната въз основа на еластичността на доходите.

Този показател определя колко доходът на децата зависи от доходите на техните родители.

Средно за 30-те страни, включени в класацията, са необходими 4-5 поколения за деца от семейства с ниски доходи, за да се постигне средното ниво на доходите в страната.

Интересното е, че в САЩ този показател почти съвпада със средното ниво от 5 поколения.

Важно е също да се отбележи, че процентът на социална мобилност е най-висок в Северна Европа.

В тези страни е необходимо по-малко време, за да се достигне средният национален доход.

Кои са 8-те държави, в които американската мечта е най-лесно постижима за деца от семействата с най-ниски доходи?

8. Австралия

Според експертите на ОИСР, в Австралия за четири поколения е възможно да се постигне средното ниво на доходи в страната.

В същото време коефициентът на Джини*, който се използва за оценка на нивото на неравенство в страната, е 0,330.

7. Канада

В Канада дете от семейство с ниски доходи ще се нуждае средно от четири поколения, за да достигне средното ниво на доходите в страната. Коефициентът на Джини е 0,310.

6. Нидерландия

Експертите на ОИСР оценяват, че хората живеещи в Нидерландия също се нуждаят от четири поколения, за да се измъкнат от бедността. Коефициентът на Джини е 0,285.

5. Белгия

В Белгия, както и в други страни с рейтинг, са необходими четири поколения, за да се постигне средното ниво на доходите в страната. Коефициентът на Джини е 0,266.

4. Швеция

Както споменахме по-горе, в страните от Северна Европа американската мечта е най-постижима. Само за три поколения шведското семейство може да излезе от бедността. Коефициентът на Джини е 0,282.

3. Финландия

В тази северна държава също така са необходими три поколения, за да се постигне средното ниво на доходите в страната. Коефициентът на Джини, характеризиращ нивото на неравенство, е 0,266.

2. Норвегия

В Норвегия едно семейство също може да излезе от бедността след три поколения. Коефициентът на Джини е 0,262.

1. Дания

Дания е страната, в която американската мечта се сбъдва на пракатика най-лесно и бързо. Само за две поколения датско семейство може да постигне средно ниво на доходите в страната. Коефициентът на Джини е 0,261.

 

*Коефициентът на Джини носи името на италианския икономист и социолог Корадо Джини, който го предлага за първи път в 1912 г. Индексът се използва за статистическа характеристика на разпределенията на благата в едно общество, т.е. на паричната разлика между благосъстоянието на бедните и богатите в една държава. Приема се че той изразява тяхната 'неравномерност' като стойност 0 показва пълна еквивалентност или равнопоставеност, а стойност 1- абсолютната ѝ липса. Често този коефициент се прилага за охарактеризиране на доходи или благосъстояние; така например за Япония е 0.547, а за Намибия - 0.847. В САЩ от през последните 75 години стойността му устойчиво е нараснала до 0.801.