Разходите за пенсии у нас са се повишили с 1,6 млрд. лева за деветте месеца на тази година спрямо същия период на миналата. Това показва анализ на Националния осигурителен институт за изпълнението на бюджетите на социалноосигурителните фондове, пише "Труд".

Повечето разходи се дължат на изплатените еднократни добавки от 50 лв. към пенсиите на всички пенсионери в периода януари - септември, както и на по-високите минимални размери на пенсиите, и на увеличения максимален размер на пенсиите от 1 януари 2021 г.

Припомняме, че от 1 януари минималната пенсия у нас беше повишена на 300 лева, а таванът - на 1440 лева.

Общо разходите в бюджета на Държавното обществено осигуряване са 11,8 млрд. лева за деветте месеца. Те са с 651,4 млн. лв. (5,8%) повече спрямо плана към 30 септември и с 1,9 млрд. лева повече в сравнение с първите девет месеца на 2020 г.

Отчетените приходи пък са 6,65 млрд. лева или с 361,7 млн. лв. (5,7%) повече спрямо плана към септември и със 742,4 млн. лв. повече в сравнение с първите девет месеца на 2020 г.

Най-голям дял заемат разходите за пенсии, които са в размер на 9,67 млрд. лева и нарастват с 407,2 млн. лв. (4,4%) спрямо плана към 30 септември.

Следващата по големина група разходи са тези за изплащане на парични обезщетения и помощи по Кодекса за социално осигуряване, които възлизат на 1,5 млрд. лева, което е с 20,4 млн. лв. (1,4%) преразход спрямо плана към същата дата. Отчетените разходи за първите девет месеца на годината са със 78,3 млн. лв. повече спрямо същия период на 2020 г.

Намаляват приходите във Фонд “Гарантирани вземания на работниците и служителите”. За деветте месеца в него са постъпили 2,7 млн. лв., което представлява 90,8% изпълнение на плана за годината. Постъпилите приходи са с 65 хил. лв. (2,3%) по-малко спрямо плана към 30 септември и с 965,4 хил. лв. по-малко в сравнение със същия период на 2020 г.