Депутатите подхванаха строителния бранш и нарушенията на фирмите в него на днешното заседание. Те определиха солени глоби за некоректните строители и производителите на накачествени материали, използвани в сектора. Те са част от приетите на второ четене промени в Закона за устройство на територията.
Депутатите подхванаха строителния бранш и нарушенията на фирмите в него на днешното заседание. Те определиха солени глоби за некоректните строители и производителите на накачествени материали, използвани в сектора. Те са част от приетите на второ четене промени в Закона за устройство на територията.<br /> <br /> Санкцията за фирмите, които пласират некачествени материали на пазара ще варират от 5000 до 30 000 лева. Възложител на строеж, който не изпълни поетите задължения и не осигури всичко необходимо за старта на обекта, ще бъде глобен от 1000 до 5000 лева. <br /> <br /> Депутатите решиха началникът на Дирекцията за национален строителен контрол да спира изпълнението и да забранява достъпа до строеж от първа до трета категория, който се извършва без влязло в сила разрешение или при съществени отклонения, както и за използване на неотговарящи на изискванията строителни продукти. Достъпът ще се забранява и, ако възложителят не е осигурил строителен надзор в случаите, когато такъв е задължителен.<br /> <br /> Правото да спира незаконни строежи от четвърта, пета и шеста категория НС даде на кметовете на общината. Само лица с дипломи от акредитирано висше училище с квалификация &quot;архитект&quot;, &quot;строителен инженер&quot;, &quot;инженер&quot;, &quot;урбанист&quot; или &quot;ландшафтен архитект&quot; могат да извършват дейности, свързани с проучване и проектиране, записаха депутатите.<br />