УПФ "Топлина" приключва годината с най-висока доходност сред универсалните пенсионни фондове.

За последния 24-месечен период на годишна база /29.12.2017 г.-31.12.2019 г./ УПФ „Топлина“ е постигнал доходност за последния 24 месечен период на годишна база от 3.10 %.

На второто и третото място се подреждат съответно УПФ "Съгласие" с 2.76 % и УПФ "ЦКБ-Сила" с 2.39 %, следвани от „УПФ „Бъдеще“ /1,42%/, „Ен Ен УПФ“ /0,90%/, УПФ „ДСК-Родина“ /0,89%/, УПФ „Доверие“ /0,41%/, УПФ „Пенсионноосигурителен институт“ /0,15“/ и „ЗУПФ Алианц България“ /0,10%/. 

Резултатите постигнати от пенсионните дружества, управляващи съответните фондове за допълнително пенсионно осигуряване нямат връзка с бъдещи резултати.
 
Информацията е по данни на КФН, на провелото се заседание на 16.01.2020 г. Тогава КФН определя минималната доходност за задължителните пенсионни фондове за периода от 29.12.2017 г. до 31.12.2019 г.

В решението се посочва, че всички фондове за допълнително задължително пенсионно осигуряване са постигнали доходност за посочения 24-месечен период над определеното минимално равнище на доходността за съответния вид фонд.
 
Данни за доходността за 24-месечния период (на годишна база) и определената минимална доходност може да намерите в раздел „Статистика”, ”Статистика и анализи на осигурителния пазар”.