Представители на близо 50 фирми от консервно-преработвателната индустрия у нас ще се срещнат в Пловдив с руски предприемачи. Целта е да бъдат постигнати конкретни договорености за износ на българска продукция за пазарите на Руската федерация.
Срещата е по инициатива на руската фирма “Скарабей” и се организира с посредничеството на пловдивския депутат Захари Георгиев. Предлага се започването на преговори между търговските партньори от двете страни и сформирането на дружество с ограничена отговорност, което да партнира в сделките. В проекта е заложено за пласмента на българската стока на руския пазар да отговарят опитен мениджър – бивш дългогодишен търговски директор на най-голямата фабрика за производство на хайвер – „Европром”, като в екипа ще работят и бивши регионални мениджъри от същата фирма. Предвижда се българската стока да бъде продавана в над 70 области от Русия, в Украйна, Беларус и др. страни от бившия СССР. /Димана Тодорова, БЛИЦ