След като в началото на годината домакинствата на газ в Кюстендил надхвърлиха 2000, сега вече 2020 домове в Ямбол ползват екологичното и икономично синьо гориво за отопление и битови нужди. Това е петият град в страната, където дъщерните газоразпределителни компании на Овергаз доставят евтиния енергоизточник на повече от 2000 жилища.
Благодарение на избора си да заменят досегашните начини на отопление, газифицираните домове в Ямбол направиха икономии от сметки за енергия за над 700 хиляди лева през цялата 2011 г. Това прави средно по 29 лева месечно на домакинство. <br /> <br /> Газификацията на града помогна да се подобри значително и качеството на околната среда. Ямбол не влиза в списъка на Министерството на околната среда и водите за общините с най-замърсен въздух, които ще получат предимство при раздаването на субсидиите за газификация.<br /> <br /> Приложението на природния газ в индустриалните производства, сградите от обществения сектор и бита през изминалата година помогна на ямболии да спестят на атмосферата над 28 милиона тона емисии, между които са въглероден диоксид, прах, азотни, серни окиси и други.<br /> <br />