Васил Божков и Пламен Галев развалят съдружието си в редица фирми, ангажирани със строителство на пътища в страната, съобщава благоевградският в. "Струма". Причините засега са неясни.

Предположенията са свързани с изявлението на новия шеф на Националната агенция по пътна инфраструктура Иван Атанасов, който с идването си обяви, че ще бъдат преразгледани редица договори, някои от които може да бъдат анулирани. Васил Божков влезе през 2007 г. в надзорния съвет на холдинг “Пътища” със заплата 14 000 лева. В същата компания са и братя Галеви. Холдинг “Пътища” е с двустепенна форма на управление – надзорен и управителен съвет. От Съвета на директорите междувременно бяха освободени “Занзи холдинг БТ”, “Нео Трейдо” и “Вато 2002”, а в надзора влязоха освен Васил Божков, “Нове холдинг” АД и “Йоана Чолакова”. Пламен Галев категорично отказва да съобщи имената на фирмите, които се водят на негово име или на близки от обкръжението му, по съображения за сигурността на работещите в тях. 

По предварителни данни печалбата за миналата година на холдинга е 51 милиона лева, за тази е два пъти по-голяма, но не е официално обявена. Очакваните консолидирани приходи на холдинга са 160 милиона лева. Инвестициите за 2008 г. са 30 млн. лева.
От ръководството съобщиха, че компанията е навлязла в Полша, купила е две нови дружества в България. Холдинг “Пътища” участва с непарична вноска в други две дружества, първото е “Поддържане и възстановяване” АД с капитал 2 848 000 лева, а другото е “Пътища и магистрали” АД с капитал 33 231 000 лева.
Шефът на агенция “Пътна инфраструктура” Иван Атанасов е анулирал над 30 пътни проекта и е насрочил със заповед нови търгове.

Агенция БЛИЦ припомня, че Ангел Христов и  Пламен Галев, популярни като братя Галеви, имат общ бизнес, съсредоточен върху пътното строителство,  с партньори като Васил Божков, Христофорос Аманатиди – Таки и Феодор Феодоров.

През февруари т.г стана ясно, че фирма "Инфрастрой 2" е получила десет мащабни поръчки за строителство на пътища в района на благоевградско и пернишко. Васил Божков притежава 51% от "Инфрастрой-2001" чрез фирмата си "Латис", а 49% от "Инфрастрой-2001" се държат от "Сити асет мениджмънт". С равни дялове от по 25% собственици на "Сити асет минджмънт" са Христофорос Аманатидис-Таки, Феодор Феодоров и братя Галеви. /БЛИЦ