Няма допусната грешка при изчисляване на пенсиите. Националният осигурителен институт (НОИ) е приложил точно действащия закон за пенсиите. Това стана ясно от думите на социалния министър Бисер Петков на брифинг в Министерството на труда и социалната политика.

От 2017 г. е в сила нов механизъм за преизчисляването им, заменил швейцарското правило. Новото в него е, че старият размер на пенсията не се увеличава пряко със съответния процент, получен по швейцарското правило. Процентът от 2,4%, с който те се увеличават, е на база данни ръста на средния осигурителен доход и на индекса на потребителските цени за 2016 г.

Бисер Петков обясни, че до 1 януари тежестта на осигурителния стаж е била 1,1, а от 1 януари тази година за новите пенсии нараства на 1,126, което всъщност е нарастване с 2,4%.

Този нов механизъм, приет през 2015 г., се прилага за първи път от 1 юли тази година.

С преизчисляването на пенсията се определя нов размер към датата на отпускане, като това става, като в пенсионната формула тежестта на една година осигурителен стаж от 1,1 се заменя с 1,126.

Има случаи, в които това увеличение е по-ниско, и 4900 случаи, в които няма увеличение. Това са пенсионери, които във времето са били по някакъв начин облагодетелствани.

Управителят на НОИ Ивайло Иванов обяви, че има подадени около 160 жалби.

НОИ е приложил правилно закона, като твърдението, че е допусната грешка, не е вярно, заяви социалният министър.

За следващата година ще има текст в Закона за ДОО, който ще гарантира, че с увеличението от 1 юли 2018 г. пенсиите да нарастват с размер, съответстващ на размера на нарастване на тежестта на година осигурителен стаж.

Съгласно проектобюджета на ДОО за 2018 г. тежестта на година осигурителен стаж е предвидено да стане 1,169 , което спрямо 2017 г. е нарастване с 3,8%.