България направи поредната стъпка за влизане в еврозоната и банковия съюз на ЕС. Страната ни изпрати заявление за тясно сътрудничество в рамките на Единния надзорен механизъм (ЕНМ). Това съобщиха от Министерството на финансите.

Това е начинът за прилагане на Единния надзорен механизъм в страни от ЕС, които още не са въвели еврото. При този механизъм част от надзорните функции над банките се прехвърлят на Европейската централна банка. ЕЦБ отговаря пряко за надзора над всички “важни” банки в еврозоната, т.е. за големите системно значими банки.

Заявлението за тясно сътрудничество в ЕНМ е изпратено в изпълнение на поетите от България ангажименти с писмото за желанието ни да влезем в “чакалнята за еврото” (Валутния механизъм 2 (ВМ2)), което беше изпратено на 18 юли.

Така изпълняваме едно от предварителните условия за едновременното влизане във ВМ2 и в механизма за тясно сътрудничество. Този процес се очаква да приключи в рамките на една година, съобщиха от Министерството на финансите. 

Така в “чакалнята за еврото” може да влезем до октомври 2019 г. Преди това предстои ЕЦБ да направи цялостна оценка на банките в България.

Формалната процедура за тясно сътрудничество се прилага за първи път от създаването на ЕНМ. Изпратеното заявление от наша страна съдържа в приложение проект на законодателни текстове, уреждащи ролята на ЕЦБ в националната рамка по надзор над банковите финансови институции, считано от датата на стартиране на тясното сътрудничество. Към момента тече процедура по съгласуване на проект на тези текстове между МФ, БНБ и ЕЦБ, който ще бъде внесен за формално становище от ЕЦБ.

ОЧАКВАЙТЕ ПОДРОБНОСТИ В БЛИЦ!