Пенсиите са се увеличили средно с 30 лева след индексацията от 1 юли. Тогава всички пенсии бяха увеличени по швейцарското правило с 6,7 на сто.


Това показват данните на Националния осигурителен институт за първите девет месеца на тази година.

2 092 916 пенсионери са получили увеличение на парите си. Средният изплатен размер на пенсията след 1 юли е бил 427 лева при 396 лева преди това или почти 31 лева повече. 31 213 човека не са получили повишение на пенсията, сочат още данните на НОИ.

Увеличението е струвало близо 64 милиона лева на хазната. Най-малко повишение като сума са получили хората, взимащи пенсия за инвалидност - такива са над 441 хиляди души.

Причината - техните пенсии са най-ниски - средната е 269 лева, а след индексацията става 297 лева. Или средното изплатено увеличение на тези пенсии е било 28 лева.

Получаващите пенсия за стаж и възраст, или около 1,5 милиона души, са получили по 31 лева отгоре, като са им преведени средно 455 лева при 423 лева преди 1 юли.

Най-сериозно вдигането на пенсиите се е отразило на пенсионерите по чл. 69 или това са бившите служители в системата на МВР и Министерството на отбраната. Те, разбира се, получават и най-високи заплати.

При 715 лева на месец преди индексацията, след нея средната изплатена пенсия става 756 лева, което е с над 40 лева отгоре. Такова увеличение са получили близо 92 000 души.

50 хиляди българи пък са взели по-голяма социална пенсия. При нея увеличението е с едва 12 лева и от 183 лева средно вече са получавали по 195 лева на месец.

От 1 юли се повиши и размерът на минималната пенсия за стаж и възраст и тя стана 250 лева. по данни на НОИ към края на септември до 250 лева са взимали близо 704 000 пенсионери. От 1 януари те ще получат ново увеличение, след като минималната пенсия стане 300 лева.