При закупен през 2022 година стаж за пенсиониране, може да се намали общата  годишна данъчната основа с размера на направените осигурителни вноски за закупения стаж, съобщават от Агенцията по приходите.

Необходимо е обаче да се подаде в НАП годишна данъчна декларация с попълнено Приложение 10 към нея. 

Задължителни условия за получаване на данъчната отстъпка са две: да сте получили облагаем доход през 2022 година и да нямате просрочени публични задължения.

Осигурителен стаж може да се закупи за времето на обучение за завършено висше/полувисше образование; времето на докторантурата при придобита образователна и научна степен “доктор” и времето, за което сте навършили възрастта за придобиване право на пенсия, но не ви достигат до 5 години осигурителен стаж 

 

 

Следете актуалните новини с БЛИЦ и в Telegram. Присъединете се в канала тук