С промени в Закона за храните ще се въведе създаването на спецзиален регистър на търговците на храни, които предлагат стоката си в Интернет. Това каза шефът на Българската агенция за безопасност на храните Йордан Войнов.
В този списък ще влизат всички предлагащи продукти и готова храна, като пица и готвено, а клиентите ще имат достъп до имената в сайта на агенцията.<br /> <br /> Вече са ясни и някои от изискванията- например това, че търговецът трябва да разполага с интернет страница, на която е публикувана информация за наименование на филмата, седалище и адрес на управление, адрес на обекта за търговия с храни, номер и дата на удостоверението за регистрация на обекта, описание на видовете храни, цена на храните и транспортните разходи.<br /> <br /> Той трябва писмено да уведоми Областната дирекция по безопасност на храните по местонахождение на обекта, за да бъде включен в списък на търговците на храни по интернет.<br /> <br /> Транспортните средства, с които ще се доставя храната до потребителите трябва да отговарят на изискванията за превоз на храни и да са регистрирани в ОДБХ./БЛИЦ<br /> <br /> <br />