Въгледобивът в трите рудника на Мини „Марица-изток” е възстановено, съобщиха тази сутрин от пресцентъра на най-голямото въгледобивно дружество у нас. Възстановено е и било и подаването на лигнитни въглища към четирите топлоелектрически централи в комплекса.
Обилните валежи &ndash; около 80 л/кв. м, и снеготопенето наводниха откритите рудници и добивът на въглища бе спрян заради реалната опасност за миньорите и техниката.<br /> <br /> Възстановен е добивът на въглища от трите рудника на &ldquo;Мини Марица Изток&rdquo;, съобщиха от пресцентъра на най-голямото въгледобивно дружество у нас. Възстановено е и било и подаването на лигнитни въглища към четирите топлоелектрически централи в комплекса.<br /> <br /> <br />