В целия свят се наблюдава ренесанс на атомната енергетика. Това заяви зам.-министърът на икономиката и енергетиката Галина Тошева на третата годишна конференция "Следващо поколение ново ядрено строителство". По нейните думи ядрената енергетика доставя 30 на сто от електроенергията в Европа.
Тошева посочи, че след като България е станала член на ЕС, ядрената енергетика заема много голям дял от енергийния микс на страната. "АЕЦ Козлодуй" е много добър пример за надеждността на енергийната система и говори за много добро професионално ниво на българските ядрени специалисти. Надявам се, че новата централа АЕЦ "Белене" ще допринесе за усилването на авторитета на българската ядрена енергетика", заяви Тошева. По нейните думи "Белене" от две десетилетия е най-големият инвестиционен проект и несъмнено реализирането му ще повиши сигурността на енергоснабдяването, както в национален, така и в регионален план. Темата за снабдяването ще става все по-актуална през следващите десетилетия, поради неравномерното разпределение на енергийните ресурси, постепенното им изчерпване и необходимостта от нови възобновяеми алтернативни енергийни източници. Позицията на МИЕ по думите на зам.-министъра е, че ЕС трябва да има активна и водеща роля по отношение на единната енергийна политика и опазването на околната среда. Нужно е и създаването на Европейски ядрен енергиен форум, като Евросъюзът трябва да изработи законовата рамка, която да включва развитието на ядрената енергетика, управление на отпадъците и т.н.
Десислава Вангелова /БЛИЦ