Богатството на домакинствата нараства с много бавни темпове на годишна база. “Индъстри уотч” са направили проучване през октомври за третото тримесечие на 2008 г. като са анкетирали 1000 човека за техните нагласи при спестяванията. Според това проучване очакваният ръст на богатството на домакинствата за следващото тримесечие на 2008 г. е в рамките на 10 – 12% на годишна база.

Икономистите очакват забогатяване, дори и минимално, поради причината, че много малка част от финансовите активи на хората са съсредоточени във Фондовата борса, тъй като повечето от парите им са в депозити. По думите на Лъчезар Богданов, управляващ съдружник в “Индъстри Уотч” затова търговските банки в момента съсредоточават усилията си в набирането на клиенти, които да правят вложения в депозити, като същевременно увеличават и лихвените проценти по тях. По думите му за последните няколко седмици кредитирането почти е спряло, защото политиката на банките относно финансирането се променила изцяло в следствие на глобалната финансова криза. Може да се очаква лихвата по кредитния ресурс да нарасна до 12 на сто. Няма опасност за България и няма да имаме нужда от допълнителни средства от Международния валутен фонд, по думите на Богданов, тъй като правителството в момента играе ролята на нетен спестител, което значи че размерът на фискалния резерв е по-голям от този на публичните доходи.
Според икономиста от Института за пазарна икономика Георги Чобанов за второто тримесечие на тази година общо преките инвестиции са под 20 на сто и задълженията на населението са щели да намалеят. Пак за второто тримесечие съотношението на преки чуждестранни инвестиции към БВП е 40 на сто, но това е без да се брои последния месец, когато кризата започна да нанася поражения на реалния сектор у нас.
Богатството на домакинствата за третото тримесечие на 2008 г. е в размер на 33,5 млрд. лв., като бележи ръст от 16%, спрямо същия период през 2007 г. Нетното финансово богатство е в размер на 23,3 млрд. лв. Тук темпът на нарастване е около 10 на сто на годишна база, като икономистите очакват той да бъде стабилизиран. 5% ръст бележат депозитите за третото тримесечие, а на годишна база ръстът е 28 на сто. Ръстът в депозитите се дължал на пренасочване на финансов ресурс и преки инвестиции в акции. Ръстът в складиране на бели пари за черни дни е 23,1% за година. Директните вложения в акции с цел спестяване са се свили до 2,4 на сто, а пенсионните фондове вече управляват около 7% от финансовите активи на населението.
Оказва се, че българинът гледа да инвестира повече в недвижими имоти с цел забогатяване. Така съвкупното богатство на реалните активи, измерени във финансово и жилищно богатство на домакинствата се разширява до 181 млрд. лв., докато общата стойност на жилищата в градовете се равнява на 76 млрд. евро . Домакинствата държат е на 12% от спестяванията си в спекулативни документи.
В сравнение с домакинствата в Еврозоната българките инвестират 7 пъти по-малко в акции, 10 пъти по-малко във взаимни фондове и 3 пъти по-малко в пенсионни и здравноосигурителни фондове.
Според друго проучването най-голямата причина за притеснение на хората е това да не си изгубят доходите, респективно работата. Така са отговорили 46% от хората. 18% от тях притеснява увеличението на лихвите по кредитите, 61,7% спестяват основно, в случай, че възникне непредвидими ситуации, а 38,9% от тях за обучение на децата си.
Десислава Вангелова, БЛИЦ